albumin - publications

Predict more albumin - ligand interactions now!


1. Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2012 May;24(5):309-10.

[Prognostic effects of serum albumin level in patients with progressive stroke].

[Article in Chinese]

Chen L, Yao XM.

Department of Neurology, Tianjin Tianhe Hospital, Tianjin 300050, China.

PMID: 22587930 [PubMed - in process]