Prediction : nn-dimethylthiocarbamic-acid-o-2277-tetramethyl-55a8a8b-tetrahydro-3ah-di13dioxolo45-a54-dpyran-5-ylmethyl-ester - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure