Prediction : n-cyclopropyl-2-4-2-isopropyl-6-methyl-pyrimidin-4-ylpiperazinoacetamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure