Prediction : cyclohexanecarboxylic-acid-6-methoxy-22-dimethyl-3a566a-tetrahydrofuro23-d13dioxol-5-ylmethyl-ester - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure