Prediction : carbamic-acid-2r3r4s5r6r-6-3as7r7as-7-hydroxy-4-keto-13a5677a-hexahydroimidazo45-cpyridin-2-ylamino-5-3s-36-diaminohexanoylamino-4-hydroxy-2-methylol-tetrahydropyran-3-yl-ester - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure