Prediction : 3ar5r5as8as8br-2277-tetramethyl-55a8a8b-tetrahydro-3ah-di13dioxolo45-a54-dpyran-5-ylmethyl-octyl-amine - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure