Prediction : 369151821-hexaisopropyl-1224-dimethyl-171319-tetraoxa-4101622-tetrazacyclotetracosane-2581114172023-tetraquinone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure