Prediction : 3-6-1233a4566a-octahydropentalen-1-yl-2-234566a-hexahydro-1h-pentalen-3a-yl-26-dimethyl-1357-tetraoxa-4l5-arsaspiro33heptan-4-ylbut-2-enoic-acid - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure