Prediction : 3-57-dimethyl-2-trifluoromethyl-124triazolo15-apyrimidin-6-yl-n-3-trifluoromethoxyphenylpropionamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure