Prediction : 2s-3-methyl-2-phenylcarbamoylamino-n-6-trifluoromethyl-124triazolo43-apyridin-3-ylmethylbutyramide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure