Prediction : 2r-1-cyclohexylmethylamino-3-3r-23-dihydro-14-benzodioxin-3-ylmethoxypropan-2-ol - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure