Prediction : 2468-tetramethyl-2468-tetrakis333-trifluoropropyl-13572468-tetraoxatetrasilocane - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure