Prediction : 2-5-phenethyl-4-phenyl-124-triazol-3-ylthio-1-pyrrolidino-ethanone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure